Кафедра Виховної роботи


"... У наших руках - найбільша з цінностей світу - Людина...

Ми виховуємо Людину, як скульптор творить статую з шматка мрамору,

в глибині якого лежать прекрасні риси, які належить здобути..."

В.О.Сухомлинський


головна мета кафедри виховної роботи

навчити дитину мистецтву жити - творчо будувати своє життя, вміти відповідати за свої вчинки, стати патріотом своєї Держави та господарем власної долі.


         Гармонія                    душі і тіла

"Острів здоров'я "


- фізкультурно-оздоровчий напрям;

- превентивно-виховний напрям;

- заходи з охорони життя і здоров'я дітей.


люби і знай свій рідний край


- громадське виховання;

- національно-патріотичне виховання;

- військово-патріотичне виховання;

- дослідницьк0-пошукова діяльність.

  Культура права

Патріоти добра


- правове виховання;

- виховання морально - естетичних норм;

- формування гуманістичного світогляду.


Виховання серця

екологія душі


- художньо-естетичне виховання;

- еколого-природниче виховання;

- трудове виховання.